Publicidade

A Revista Galega de Educación é unha publicación cuadrimestral ao servizo do desenvolvemento da educación en Galicia e da formación do profesorado. A súa difusión media de entre 500 e 900 exemplares, que se diversifican sectorial e xeograficamente en Galicia.

Tarifas de publicidade

  • Contraportada exterior (a toda cor): 400 €
  • Garda anterior (a toda cor): 350 €
  • Garda posterior (a toda cor): 350 €
  • Páxina enteira (escala de grises ou bicromía): 300 €
  • Media páxina (escala de grises ou bicromía): 175 €
  • 1/3 páxina (escala de grises ou bicromía): 100 €

O Pantone utilizado para a bicromía vai cambiando, polo que de escoller esta opción haberá que consultar cal se está empregando nese número en concreto.

Condicións técnicas para a inserción publicitaria

A entidade anunciante entregará ou enviará a imaxe por correo-e cunha resolución mínima de 300 ppp (puntos por polgada) en formato JPEG ou TIFF, coa indicación do número no que se inserirá.

Envío por correo-e: neg@neg.gal

Compromisos do editor

  • Inserción publicitaria coa adecuada e pertinente calidade.
  • Entrega de un exemplar á entidade anunciadora.

Xestión económica

O pagamento realizarase por transferencia bancaria no momento da recepción da factura.

Entidade: ABANCA
IBAN: ES77 2080 0300 85 3040089500
Concepto: Inserción publicidade no nº XX da RGE.