Vídeos que forman docentes

Resumo

Hogano, o profesorado, ademais de formarse na súa materia e nas novas tecnoloxías, debe ser quen tamén de desenvolverse nas distintas aplicacións web que a Consellaría de Educación pon ao seu dispor. Neste artigo analizamos unha ferramenta que pode axudar o profesorado a acadar o anterior obxectivo.

Hoy en día, el profesorado, además de formarse en su materia y en las nuevas tecnologías, debe ser también capaz de desarrollarse en las distintas aplicaciones web que la Consellaría de Educación pone a su disposición. En este artículo analizamos una herramienta que puede ayudar al profesorado a alcanzar el anterior objetivo.

Nowadays, teachers, as well as being trained in their subject and in new technologies, must also be able to develop themselves in the different web applications that the Consellaría de Educación (Regional Ministry of Education) makes available to them. In this article we analyse a tool that can help teachers to achieve this objective.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Creadoras de contidos

Banners

Compartir