“Vedrea”, laboratorio social en tempos de confinamento

Resumo

Neste tempo, os recursos municipais exerceron, a miúdo, como ‘correos de transmisión’ entre a escola distanciada e o alumnado. Noutros, como o caso do de Vedra, entenderon da oportunidade de abrir outro espazo: o da historia compartida, fortalecendo o apego e o encontro. A contorna e a memoria patrimonial como ‘os invitados’ inesperados.

Durante este tiempo, los recursos municipales ejercieron, con frecuencia, como ‘correos de transmisión’ entre la escuela distanciada y el alumnado. En otros, como el caso de Vedra, entendieron la oportunidad de abrir otro espacio: el de la historia compartida, fortaleciendo el apego y el encuentro. El entorno y la memoria patrimonial como ‘los invitados’ inesperados.

In these times, municipal resources often acted as “relay posts” between the distance school and the students. In others, as in the case of Vedra, they understood as the opportunity to open another space: that of shared history, strengthening attachment and encounter. The environment and heritage memory as unexpected “guests”.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

COVID-19: re-pensar a educación

Banners

Compartir