Un achegamento inxenuo ao traballo por proxectos

Resumo

O traballo por proxectos adoita presentarse como exemplo de metodoloxía innovadora, por ser moi distinta á chamada metodoloxía tradicional. Porén, trátase dunha metodoloxía de case cen anos, recomendada explicitamente pola lexislación educativa e de emprego máis que frecuente na vida diaria da cidadanía. Ademais de abordar estas cuestións iniciais, o artigo presenta sete orientacións que poden axudar a implementar esta metodoloxía nas aulas.

El trabajo por proyectos suele presentarse como ejemplo de metodología innovadora, por ser muy distinta a la llamada metodología tradicional. Sin embargo, se trata de una metodología de casi cien años, recomendada explícitamente por la legislación educativa y de empleo más que frecuente en la vida diaria de la ciudadanía. Además de abordar estas cuestiones iniciales, el artículo presenta siete orientaciones que pueden ayudar a implementar esta metodología en las aulas.

Project work is often existing as an example of innovative methodology, as it is very different from the traditional one. However, it is a methodology from almost already a hundred years, specifically recommended by education and employment legislation very often in the citizens daily life. In addition to addressing these early issues, the article offers seven guidelines which can help to implement this methodology within the classrooms.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir