Transtorno do Espectro Autista: orientándose cara ás persoas

Resumo

Xerar experiencias vitais en contornas inclusivas é a nosa preocupación, apoiada en catro principios reitores que impregnan a organización e dan sentido ás nosas accións: calidade de vida e benestar individual, centrada na mellora da calidade de vida das persoas con TEA e as súas familias, dende una perspectiva ética e dos dereitos individuais, participación na comunidade.

Generar experiencias vitales en entornos inclusivos es nuestra preocupación, apoyada en cuatro principios rectores que impregnan la organización y dan sentido a nuestras actuaciones: calidad de vida y bienestar individual, centrada en la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, desde una perspectiva ética y de los derechos individuales, participación en la comunidad.

Generating life experiences in inclusive environments is our concern, supported by four guiding principles that permeate the organization and give meaning to our actions: quality of life and individual well-being, focused on improving the quality of life of people with ASD and their families, from an ethical perspective and individual rights, participation in the community.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Tea e inclusión

Banners

Compartir