Transitamos cara a unha sociedade adulta

Resumo

Considerar a discapacidade e o autismo como unha construción social que camiña parella a outros nesgos e poder así deconstruílo para poder acadar unha plena inserción na sociedade como individuos de pleno dereito e amosar o punto no que nos encontramos neste momento histórico cun forte debate teórico sobre a identidade binaria cunha proposta dun concepto máis fluído no que todos poidamos ser identificados como persoas con discapacidade nalgún momento da nosa vida.

Considerar la discapacidad y el autismo como una construcción social que camina junto a otros sesgos y deconstruirlo para poder alcanzar una inserción plena en la sociedad como individuos de pleno derecho y mostrar el punto en que nos encontramos en este momento histórico con un fuerte debate teórico sobre la identidad binaria proponiendo un concepto más fluído en el que todos podamos ser identificados como personas con discapacidad en algún momento de nuestra vida.

Consider disability and autism as a social construction that walks along with other biases and deconstruct it in order to achieve full integration into society as individuals with full rights and show where we are at this historical moment with a strong theoretical debate on binary identity proposing a more fluid concept in which we can all be identified as people with disabilities at some point in our lives.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Tea e inclusión

Banners

Compartir