“Tralos pasos do mestre”: unha proposta didáctica para o tratamento da represión da memoria

Resumo

A “represión da memoria” é un fenómeno que reconstrúe os recordos ao redor do período de mobilización política anterior ao golpe de estado do 36 e en torno ao proceso violento posterior. Neste traballo preséntase unha proposta didáctica que tenta loitar contra esta represión levando a propia memoria á aula como obxecto de estudo.

La “represión de la memoria” es un fenómeno que reconstruye los recuerdos alrededor del periodo de movilización política anterior al golpe de estado del 36 y en torno al proceso violento posterior, afectando así a la propia configuración de la sociedad actual. En este trabajo se presenta una propuesta didáctica que intenta luchar contra esta represión llevando la propia memoria al aula como objeto de estudio.

The “suppression of memory” is a phenomenon that reconstructs memories around the active citizenship period before Civil War and the francoist repression, affecting the present society. This work sets out a didactic proposal that seeks to fight against this repression by bringing one’s own memory into the classroom as an object of study.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir