Titoría e Convivencia

Resumo

A filosofía e cultura do CEIP San Xoán de Filgueira, centrada na educación en valores, a convivencia e a inclusión, implica a toda a comunidade educativa a través do desenvolvemento do Proxecto de Convivencia e Educación en Valores. Neste curso 2017-2018 leva o título de “Unha canción, unha festa”, emprega a música e a literatura como ferramentas e funciona como eixe vertebrador das iniciativas que se realizan no centro (biblioteca, dinamización da lingua galega, TIC) e para o cal é fundamental a función desempeñada polo profesorado titor.

La filosofía y cultura del CEIP San Xoán de Filgueira, centrada en la educación en valores, la convivencia y la inclusión, implica a toda la comunidad educativa a través del desarrollo del Proyecto de Convivencia y Educación en Valores. En este curso 2017-2018 lleva el título de “Una canción, una fiesta”, emplea la música y la literatura como herramientas y funciona como eje vertebrador de las iniciativas que se realizan en el centro (biblioteca, dinamización de la lengua gallega, TIC) y para lo que resulta fundamental la función desempeñada por el profesorado tutor.

The philosophy and culture of CEIP San Xoán de Filgueira, focused on Education in values, coexistence and involvement, implies the whole educational community through the development of the Coexistence Project and Education in Values. In this academic year 2017-2018 the title is “unha canción, unha festa” or “ a song, a party”, uses the music and literature as tools and works as a backbone of the initiatives that are promoted in this academic center (library, the Galician language dynamization, ICT) and for this, the role played by tutors is essential.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir