Textos que introducen unha mirada ecosocial na ESO

Resumo

Neste exercicio de análise queremos identificar as estratexias que utiliza a institución FUHEM no seu material interdisciplinar, dirixido aos diferentes cursos da ESO, para introducir unha perspectiva ecosocial no curriculum. Conscientes de que aínda é un camiño por percorrer, sinalamos algúns dos erros de comunicación frecuentes cando se fala de cambio climático, que tamén se repiten, e atopamos interesantes liñas de acción que abren novas perspectivas.

En este ejercicio de análisis, queremos identificar las estrategias que utiliza la institución FUHEM en su material interdisciplinar, dirigido a la ESO, para introducir una perspectiva ecosocial en el curriculum. Consciente de que aún es un camino por recorrer, señalamos algunos errores de comunicación frecuentes cuando se habla de cambio climático, que también se repiten, y encontramos interesantes líneas de acción que abren nuevas perspectivas.

In this analysis exercise, we want to identify the strategies that FUHEM uses in its interdisciplinary material, aimed at ESO, to introduce an ecosocial perspective in the curriculum. Aware that there is still a long way to go, we point out some frequent communication errors when talking about climate change, which are also repeated, and we find interesting lines of action that open up new perspectives.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Emerxencia climática e educación

Referencias

  • Bajo Erice et al. (2019). La ciudad. Una propuesta ecosocial e interdisciplinar. 2º ESO. Madrid: FUHEM
  • Alonso Salguero, T. et al. (2019). El mundo actual. Una propuesta ecosocial e interdisciplinar. 4º ESO. Madrid: FUHEM

Banners

Compartir