STEAM na Educación Infantil a través dos recunchos e da Aprendizaxe Baseada en Retos

Resumo

STEAM preséntase como un modelo educativo capaz de combater o actual declive nos intereses polos estudos de ciencias e as desigualdades de xénero en cuestións científico-tecnolóxicas. Neste traballo preséntase unha orientación metodolóxica sobre como desenvolver o enfoque STEAM na aula de Educación Infantil a través da creación específica de recunchos coma o da Ciencia e a inserción da robótica na aula a través da Aprendizaxe Baseada en Retos.

STEAM se presenta como un modelo capaz de combatir el actual declive en los intereses por los estudios de ciencias y las desigualdades de género en cuestiones científico-tecnológicas. En este trabajo se presenta una orientación metodológica sobre cómo desarrollar el enfoque STEAM en el aula de Educación Infantil a través de la creación específica de rincones como el de la Ciencia o la inserción de la robótica a través del Aprendizaje Basado en Retos.

STEAM presents like an able model to combat the current lower interest by the studies of sciences and the inequalities of gender in scientific-technological questions. In this work presents a methodological orientation on as develop the approach STEAM in the classroom of Elementary Education through the specific creation of learning corners like the one of the Science or the insertion of the robotics through of the in Challenge Based Learning.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir