STEAM escríbese co A de Arte

Resumo

O “Espazo Fedelleiro” da biblioteca da EEI de Barrionovo (Arteixo-A Coruña) alberga os recursos tecnolóxicos que aprendemos a utilizar en actividades significativas e contextualizadas de aprendizaxe compartida. Unha delas é o Obradoiro de Arte, no que o alumnado aprende a desenvolver a súa capacidade expresiva e creativa a través de múltiples formatos e soportes.

El “Espazo Fedelleiro” de la biblioteca de la EEI de Barrionovo (Arteixo-A Coruña) alberga los recursos tecnológicos que aprendemos a utilizar en actividades significativas y contextualizadas de aprendizaje compartido. Una de ellas es el Taller de Arte, en el que el alumnado aprende a desarrollar su capacidad expresiva y creativa a través de múltiples formatos y soportes.

The “Espazo Fedelleiro” of the Barrionovo EEI library (Arteixo-A Coruña) houses the technological resources that we learn to use in meaningful and contextualized shared learning activities. One of them is the Art Workshop, in which students learn to develop their expressive and creative capacity through multiple formats and supports.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir