STEAM e diversidade: proxecto A Fábrica

Resumo

O proxecto A Fábrica pretende achegar a cultura maker, a investigación e a procura de solucións aos retos propostos na Clase Vermella do CEE Nsa. Sra. de Lourdes-ASPRONAGA da Coruña. A través das distintas liñas de traballo, o alumnado realiza tarefas en colaboración con outro instituto da cidade, asisten a feiras e exposicións e imparten relatorios na Universidade da Coruña, Universidade de Vigo e outras institucións dando a coñecer o seu labor.

El proyecto A Fábrica tiene como objetivo acercar la cultura maker, la investigación y la búsqueda de soluciones a los retos propuestos en la Clase Roja del CEE Nsa. Sra. de Lourdes-ASPRONAGA de A Coruña. A través de las diferentes líneas de trabajo, los estudiantes desarrollan tareas en colaboración con otro instituto de la ciudad, asisten a ferias y exposiciones y dan conferencias en la Universidad de A Coruña, Universidad de Vigo y otras instituciones dando a conocer su trabajo.

A Fabrica project aims to bring maker culture, research and the search for solutions to the challenges proposed in the CEE Nsa. Sra. De Lourdes-ASPRONAGA Red Class of A Coruña. Through the different lines of work, students carry out tasks in collaboration with another institute in the city, attend fairs and exhibitions and give conferences at the University of A Coruña, University of Vigo and other institutions publicizing their work.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir