Soñando un mapa

Resumo

Partindo dos presupostos da Filosofía para Nenas e Nenos, e contando coa artista téxtil Charo Belda, no CEIP Rosalía de Castro da Coruña soñamos un mapa. Decidimos coñecer mellor os itinerarios entre as nosas casas e o colexio. Alumnado, profesorado e familias investigamos sobre as rúas, debuxamos, tinximos teas, dialogamos, pero -sobre todo- pousamos unha nova ollada crítica, creativa e agarimosa sobre o barrio.

Partiendo de los presupuestos de la Filosofía para Niñas y Niños, y contando con la artista textil Charo Belda, en el CEIP Rosalía de Castro de A Coruña soñamos un mapa. Decidimos conocer mejor los itinerarios entre nuestras casas y el colegio. Alumnado, profesorado y familias investigamos sobre las calles, dibujamos, teñimos telas, dialogamos, pero -sobre todo- posamos una nueva mirada crítica, creativa y cariñosa sobre el barrio.

Starting from the budgets of the Philosophy for Children and counting on the textile artist Charo Belda in the CEIP Rosalía de Castro of A Coruña we dreamed a map. We decided to know better the itineraries between our houses and the school. Students, teachers and families investigated the streets, drew, dyed fabrics, talked, but-above all-we pose a new critical, creative and loving look on the neighbourhood.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir