Somos Historia: a clase no Spotify do alumnado

Resumo

Somos Historia era unha idea tola: nun mundo dominado pola tiranía das pantallas, crear unha serie en formato podcast coa que axudar a un alumnado de 2º Bacharelato abafado por unha materia enciclopédica. Sen equipos radiofónicos nin aulas virtuais. Só cun teléfono móbil. E cun reto: coar a Historia no Spotify do alumnado.

Somos Historia era una idea loca: en un mundo dominado por la tiranía de las pantallas, crear una serie en formato podcast con la que ayudar a un alumnado de 2º Bachillerato abrumado por una materia enciclopédica. Sin equipos radiofónicos ni aulas virtuales. Sólo con un teléfono móvil. Y con un reto: colar la Historia en el Spotify del alumnado.

Somos Historia was a crazy idea: in a world dominated by the tyranny of screens, to create a series in pod­cast format with which to help a student of Year 13 overwhelmed by an encyclopedic subject. Without radio equipment or virtual classrooms. Just a cell phone. And with a challenge: to put History on the students’ Spotify.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Creadoras de contidos

Banners

Compartir