Retrato da teledocencia forzada: elevada desconexión, posta en valor da educación presencial e suspenso xeral á Consellería

Resumo

A CIG Ensino levou adiante con rapidez unha ampla enquisa atendida por varios milleiros de docentes arredor da capacitación docente para a inesperada teledocencia. As evidencias e os datos mostrados, analizados con prudencia, permiten concluír o que se sinala no título deste texto.

La organización sindical CIG Ensino llevó a cabo con rapidez una amplia encuesta atendida por varios miles de docentes en torno a la capacitación docente para la inesperada teledocencia. Las evidencias y los datos mostrados, analizados con prudencia, permiten concluir lo que se señala en el título de este texto.

IGC Teaching quickly carried out a broad survey completed by several thousand teachers on teacher training for the unexpected e-teaching. The evidence and data shown, analyzed with caution, allow us to conclude what is indicated in the title of this text.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir