Que fago co meu fillo? Debate arredor dos servizos complementarios de educación e dos programas de conciliación municipal de Ames (A Coruña)

Resumo

O autor explica as particularidades do concello de Ames no ámbito educativo e presenta a intervención que no mesmo se vén realizando nos últimos tempos desde a instancia municipal, non exenta de problemas competenciais e de xestión. Esa intervención plásmase, entre outros servizos, nunha Rede Municipal de Comedores Escolares con Cociña Central e en diversos programas para axudar á conciliación da vida laboral e familiar.

El autor explica las particularidades del municipio de Ames en el ámbito educativo y presenta la intervención que se ha venido realizando en el mismo en los últimos tiempos desde la instancia municipal, que no ha estado exenta de problemas competenciales y de gestión. Esa intervención se plasma, entre otros servicios, en una Red Municipal de Comedores Escolares con Cocina Central y en diversos programas para ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar.

The author explains the particularities of Ames ́municipality in the educational field and introduce the intervention that has been carried out there during the last times from the municipal body, which has not been free of competence and management problems. This intervention is reflected, among other services, in a Municipal School Lunchroom Network with central kitchen and in several programs in order to support the work-life balance.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir