Proxecto Regueifesta: a improvisación oral como ferramenta de construción masiva (1 parte)

Resumo

A Regueifesta é un traballo cooperativo e colaborativo intercentros que foi medrando ao longo dos anos e xerándonos moitas alegrías xeración tras xeración cun único obxectivo: a aprendizaxe a través das emocións. A improvisación oral; un feito diferencial poético e musical que é inherente ao saber do noso pobo desde hai centos de anos e que, modestamente, tentamos achegalo a unha realidade socio-educativa actual que precisa, máis que nunca, ser humanizada.

La Regueifesta es un trabajo cooperativo y colaborativo entre centros que ha ido creciendo con el paso de los años y generando mucha alegría generación tras generación con un único objetivo: aprender a través de las emociones. La improvisación oral; un hecho poético y musical diferencial que es inherente al saber de nuestro pueblo desde hace cientos de años y que, modestamente, intentamos acercarlo a una realidad socioeducativa actual que necesita, más que nunca, humanizarse.

The Regueifesta is a cooperative and collaborative work between centers that has been growing over the years and generating a lot of joy generation after generation with a single goal: learning through emotions. The oral improvisation; a differential poetic and musical fact that has been inherent in the knowledge of our people for hundreds of years and that, modestly, we try to bring it closer to a current socio-educational reality that needs, more than ever, to be humanized.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Patrimonio e educacion

Banners

Compartir