Proxecto Muli Bwanji. Unha proposta de Cidadanía Global en tempos de pandemia

Resumo

Muli Bwanji? significa “Como estás?” na lingua chichewa, lingua materna da poboación da provincia de Tete, en Mozambique. Baixo este título enmárcase un proxecto de cidadanía global desenvolvido por escolas galegas e africanas desde o ano 2017 e que se viu reforzado durante a pandemia.

Muli Bwanji? significa “¿Cómo estás?” en la lengua chichewa, lengua materna de la población de la provincia de Tete, en Mozambique. Bajo este título se enmarca un proyecto de Ciudadanía Global desarrollado por escuelas gallegas y africanas desde el año 2017 y que se vio reforzado durante la pandemia.

Muli Bwanji? means “How are you?” in the Chichewa language, mother tongue of the population from the province of Tete, in Mozambique. This title belongs to a global citizenship project developed by Galician and African schools since 2017, which has been strengthened during the pandemic.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir