Protocolo de acceso aos estudos universitarios dos estudantes con Trastorno do Espectro Autista: Novas perspectivas

Resumo

A investigación psico-social e educativa na área das Persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) avanzou de forma significativa, na que se refutan empiricamente novos principios nucleares da conceptualización do trastorno e, en consecuencia, é preciso considerar os novos presupostos básicos baseados nos modos do procesamento perceptivo-cognitivo do fenotipo particular das persoas con TEA.

La investigación psico-social y educativa en el área de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha avanzado significativamente, en la cual se refutan empíricamente nuevos principios básicos de la conceptualización del trastorno y, en consecuencia, es necesario considerar los nuevos supuestos básicos basados en los modos del procesamiento perceptivo-cognitivo del fenotipo particular de las personas con TEA.

Psychosocial and educational research over area of People with Autism Spectrum Disorder (ASD) has highilghted significantly, in which new basic principles of disorder conceptualization are empirically checked and, therefore, it´s need consider these new basic hypothesis regardingperceptual-cognitive processing ways of particular phenotype of people with ASD.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Tea e inclusión

Banners

Compartir