Profesionais da acción sociocultural local. Superar eivas e recoñecer o seu labor

Resumo

Un estudo desenvolvido en 2020 sobre a Formación e profesionalización na acción cultural pública en Galicia, identificado como Xerf@, consultou a profesionais do campo sobre as súas competencias, formación continua e problemas do seu perfil profesional. Esta consulta abriu un espazo de comunicación no que se puxeron de manifesto argumentos a favor dunha política cultural pública focalizada na cidadanía e na mediación entre artistas e públicos.

Un estudio desarrollado en 2020 sobre Formación y profesionalización en la acción cultural pública en Galicia, identificado como Xerf@, consultó a profesionales del sector sobre sus competencias, formación continua y problemas de su perfil profesional. Esta consulta abrió un espacio de comunicación en el que se presentaron argumentos a favor de una política cultural pública centrada en la ciudadanía y la mediación entre artistas y públicos.

A study developed in 2020 on Training and professionalization in public cultural action in Galicia, identified as Xerf@, consulted professionals in the sector about their skills, ongoing training and problems of their professional profile. This consultation opened a space for communication in which arguments were presented in favor of a public cultural policy focused on citizenship and mediation between artists and the audiences.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Cultura, territorio e socioeducación

Referencias

  • Bouzada, X. (coord.) (2000). Cultura e concellos: as estratexias da promoción cultural no ámbito local. Consello da Cultura Galega.
  • Caride Gómez, J.A. (Dir.) (2020). Proxecto Xerf@. Formación e profesionalización da acción cultural pública en Galicia. Informe. Xunta de Galicia.
  • Garcés, M. (2013). Abrir los posibles: los desafíos de una política cultural hoy. Centre d’Informació i Documentació. Interacció: http://interaccio.
  • diba.cat/CIDOC/blogs/2013/05/09/abrir-los-posibles-los-desafios-de-una-politica-cultural-hoy-marina-garces
  • Ortega, C. (coord.) (2019). Perfil del gestor cultural municipal. Observatorio Cultural Atalaya.

Banners

Compartir