Premio IES-G, unha experiencia normalizadora no ámbito comercial

Resumo

O Premio IES-G é unha iniciativa normalizadora aberta á contorna educativa do IES Nº 1 da Estrada que se desenvolve dende o ano 2013. O seu obxectivo é recoñecer boas prácticas no uso do galego no sector socioeconómico local para promover a reflexión sociolinguística, rachar actitudes diglósicas e reforzar as interaccións comerciais no noso idioma no conxunto da comunidade educativa, a veciñanza e o empresariado.

El Premio IES-G es una iniciativa normalizadora abierta al entorno educativo del IES Nº 1 de A Estrada que se desarrolla desde el año 2013. Su objetivo es reconocer buenas prácticas en el uso del gallego en el sector socioeconómico local para promover la reflexión sociolinguística, romper actitudes diglósicas y reforzar las interacciones comerciales en nuestro idioma en el conjunto de la comunidad educativa, la población local y el empresariado.

The IES-G Award is a linguistic standardisation initiative focused on the community of IES Nº 1 in A Estrada since 2013. The aim is to identify good practices by using Galician language in local socioeconomic sector in order to promote socio-linguistic reflection, prevent diglossic attitudes and reinforce commercial interactions in our own language among local entrepreneurship and students, as well as, local people.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Saúde mental e educación

Banners

Compartir