Porque todo o mundo é un escenario. A posta en escena de pezas de teatro para público infantil

Resumo

O escenario, o espazo escénico, é o lugar onde a ficción cobra vida. A posta en escena resulta de todo un proceso creativo no que o xogo resulta fundamental, e máis tratándose de público infantil, tanto para o traballo en equipo dentro das diferentes actividades artísticas que conflúen na peza, como para imaxinar as posibilidades de expresión, comunicación e aprendizaxe que permitirán evocar a realidade na representación e, polo tanto, enfrontarse a ela desde outra perspectiva.

El escenario, el espacio escénico, es el lugar donde la ficción cobra vida. La puesta en escena resulta de todo un proceso creativo en el que el juego resulta fundamental, y más tratándose de público infantil, tanto para el trabajo en equipo dentro de las diferentes actividades artísticas que confluyen en la pieza, como para imaginar las posibilidades de expresión, comunicación y aprendizaje que permitirán evocar la realidad en la representación y, por lo tanto, enfrentarse a ella desde otra perspectiva.

The stage, the scenic space, is the place where fiction comes to life. The staging is the result of a whole creative process in which the game is essential, especially in the case of children, both for teamwork within the different artistic activities that come together in the piece, and to imagine the possibilities of expression, communication and learning that will evoke reality in the representation and, therefore, face it from another perspective.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir