Para que serve a economía?

Resumo

Neste tempo moito se fala de economía e con frecuencia economía vs. persoas. Non val de nada ollar as persoas se a economía se funde din os ultraliberais e de orientación ditatorial. O profesor Gonzalo Rodríguez traza unha reflexión de fondo sobre economía vs. mercado e pon en acordo a economía coas persoas.

En este tiempo se alude frecuentemente a la economía y con frecuencia se contrapone economía vs. personas. No sirve de nada atender a las personas si la economía se hunde, dicen los ultraliberales y de orientación dictatorial. El profesor Gonzalo Rodríguez traza una reflexión de fondo sobre economía vs. mercado y pone en acuerdo la economía con las personas.

At this time there is a lot of talk about the economy and often, economy vs. people. It is useless to look at people if the economy is collapsing, say the ultraliberals and dictatorially oriented. Professor Gonzalo Rodriguez outlines an in-depth reflection on economy vs. market and agrees on the economy in line with the people.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

COVID-19: re-pensar a educación

Banners

Compartir