Papel e protagonismo educativo das administracións locais

Resumo

Os concellos son a ferramenta idónea para vincular a escola coa comunidade, poñendo en funcionamento as tres patas do tallo: educación, democracia e cidadanía. Neste proceso de sinerxías xorden iniciativas que se converten en proxectos de desenvolvemento socio-comunitario territorial.

Los ayuntamientos son la herramienta idónea para vincular la escuela con la comunidad, poniendo en funcionamiento las tres bases: educación, democracia y ciudadanía. En este proceso de sinergias surgen iniciativas que se convierten en proyectos de desarrollo socio-comunitario territorial.

The city councils are the ideal tool to link the school with the community, putting into operation the three bases: education, democracy and citizenship. In this process of synergies, initiatives emerge that become territorial social-community development projects.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir