O xogo da improvidación: ferramentas de escoita, autodefensa e creación de rede de coidados

Resumo

A improvisación e a oralidade forman parte da nosa identidade. Os xogos de improvisación axudan a desenvolver ferramentas como a escoita activa do contexto no que improvisamos, a horizontalidade e a non censura, outorgando a cada persoa a responsabilidade de que todo o mundo se divirta no xogo. Ademais, ofrecen un contexto seguro para practicar a resposta ás posibles agresións e explorar distintos enfoques para xestionar esa resposta.

La improvisacion y la oralidad forman parte de nuestra identidad. Los juegos de improvisación ayudan a desarrollar herramientas como la escucha activa del contexto en el que improvisamos, la horizontalidad y la no censura, otorgando a cada persona la responsabilidad de que todo el mundo se divierta en el juego. Además ofrecen un contexto seguro para practicar la respuesta a las posibles agresiones y explorar distintos enfoques para gestionar esa respuesta.

Improvisation and orality belong to our identity. Improvisation games help to develope tools such as an active listening-in to the context we are improvising in, horizontality and non censorship, giving each person the responsability to make everyone enjoy the game. These games offer a safe context to practice response to an attack and to explore different ways to approach that response.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Andar cos tempos das músicas

Banners

Compartir