O uso de Materiais Didácticos Dixitais na Educación Infantil: O proxecto Infanci@ Digit@l

Resumo

Neste artigo recóllese unha síntese do que foi o desenvolvemento do proxecto Infanci@ Digit@l, un traballo de investigación recoñecido polo Programa Estatal de I+D+i orientado aos Retos da Sociedade nunha convocatoria competitiva do Ministerio de Ciencia e Innovación. Este proxecto, desenvolvido entre 2018 e 2022, permitiu coñecer cuestións relativas ao uso, percepcións, experiencias, características e formación en relación aos Materiais Didácticos Dixitais por parte dos principais axentes educativos dos nenos e nenas da etapa de educación infantil, profesorado e familias. Finalmente, en base aos devanditos resultados creouse unha Guía de boas prácticas que permitiu dar resposta ás principais demandas recollidas polos participantes do proxecto.

En este artículo se recoge una síntesis de lo que fue el desarrollo del proyecto Infanci@ Digit@l, un trabajo de investigación reconocido reconocidos por el Programa Estatal de I+D+I orientado a los Retos de la Sociedad en una convocatoria competitiva del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este proyecto, desarrollado entre 2018 y 2022, permitió conocer cuestiones relativas al uso, percepciones, experiencias, características y formación en relación a los Materiales Didácticos Digitales por parte de los principales agentes educativos de los niños y niñas de la etapa de educación infantil, profesorado y familias. Finalmente, en base a dichos resultados se creo una Guía de buenas prácticas que permitió dar respuesta a las principales demandas recogidas por los participantes del proyecto.

This article contains a summary of the development of the Infanci@ Digit@l project, a research project recognised by the State Programme for R+D+I oriented towards the Challenges of Society in a competitive call of the Ministry of Science and Innovation. In this project, developed between 2018 and 2022, it allowed to know issues related to the use, perceptions, experiences, characteristics and training in relation to Digital Teaching Materials by the main educational agents of children in the early childhood education stage, teachers and families. Finally, based on these results, a Guide of good practices was created, which made it possible to respond to the main demands gathered by the project participants.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Patrimonio e educacion

Banners

Compartir