O tratamento curricular da crise climática

Resumo

Hai décadas que os organismos internacionais veñen destacando a relevancia da educación no enfrontamento da emerxencia climática, suxerindo a súa incorporación nos sistemas educativos. A realidade amosa escasos resultados a nivel internacional. En España, a LOMLOE abre unha tímida fenda pola que iniciar o seu desenvolvemento.

Hace décadas que los organismos internacionales vienen destacando la relevancia de la educación en el enfrentamiento de la emergencia climática, sugiriendo su incorporación en los sistemas educativos. La realidad muestra escasos resultados a nivel internacional. En España, la LOMLOE abre un tímido hueco por la que iniciar su desarrollo.

There are decades that the international organisms come highlighting the relevance of the education in the confrontation of the climatic emergency, suggesting his incorporation in the educational systems. The reality shows scarce results to international level. In Spain, the LOMLOE opens a shy rift by the that initiate his development.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Emerxencia climática e educación

Banners

Compartir