O Seminario sobre a Memoria Histórica

Resumo

A través dos diversos Seminarios sobre a Memoria que vimos realizando, pretendemos reflexionar sobre o noso pasado máis recente utilizando recursos diversos, como conferencias, visionado de audiovisuais, visitas a lugares relacionados coa Memoria... A pretensión última é que o profesorado participante provoque no seu alumnado esta mesma reflexión, para acabar cultivando actitudes responsables e solidarias na defensa da liberdade.

A través de los diversos Seminarios sobre la Memoria que venimos realizando, pretendemos reflexionar sobre nuestro pasado más reciente utilizando recursos diversos, como conferencias, visionado de audiovisuales, visitas a lugares relacionados con la Memoria... La pretensión última es que el profesorado participante provoque en su alumnado esta misma reflexión, para acabar cultivando actitudes responsables y solidarias en defensa de la libertad.

Through the various Seminars on Memory that we have been holding, we aim to reflect on our most recent past using a variety of resources, such as conferences, viewing of audiovisuals, visits to places related to Memory... The final aim is for the participating teachers to provoke this same reflection in their students, in order to end up developing responsible and supportive attitudes in defence of freedom.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Memoria para o presente

Banners

Compartir