O Seminario sobre a Memoria Histórica

Resumo

A través dos diversos Seminarios sobre a Memoria que vimos realizando, pretendemos reflexionar sobre o noso pasado máis recente utilizando recursos diversos, como conferencias, visionado de audiovisuais, visitas a lugares relacionados coa Memoria... A pretensión última é que o profesorado participante provoque no seu alumnado esta mesma reflexión, para acabar cultivando actitudes responsables e solidarias na defensa da liberdade.

A través de los diversos Seminarios sobre la Memoria que venimos realizando, pretendemos reflexionar sobre nuestro pasado más reciente utilizando recursos diversos, como conferencias, visionado de audiovisuales, visitas a lugares relacionados con la Memoria... La pretensión última es que el profesorado participante provoque en su alumnado esta misma reflexión, para acabar cultivando actitudes responsables y solidarias en defensa de la libertad.

Through the various Seminars on Memory that we have been holding, we aim to reflect on our most recent past using a variety of resources, such as conferences, viewing of audiovisuals, visits to places related to Memory... The final aim is for the participating teachers to provoke this same reflection in their students, in order to end up developing responsible and supportive attitudes in defence of freedom.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir