O reto didáctico do conflito: Pensar e traballar a memoria histórica como educadoras e educadores

Resumo

A memoria histórica do 36 e o franquismo continúan a ser un problema latente na sociedade. Considerando as posibilidades formativas deste tipo de temas socialmente conflitivos proponse o seu traballo na educación, comezando pola Primaria. Para isto é necesario reorientar a formación do profesorado cara a un pensamento crítico acorde coa defensa dos dereitos humanos e unha utilización alternativa de métodos e fontes.

La memoria histórica del 36 y el franquismo continúan siendo un problema latente en la sociedad. Considerando las posibilidades formativas de este tipo de temas socialmente conflictivos se propone su trabajo en educación, comenzando por Primaria. Para ello es necesario reorientar la formación del profesorado hacia un pensamiento crítico acorde con la defensa de los derechos humanos y una utilización alternativa de métodos y fuentes.

The historical memory of 1936 and Francoism continues to be a latent problem in society. Considering the training possibilities of this kind of socially conflictive issues, we propose its work in education, beginning with primary education. This requires a refocusing of teacher training towards critical thinking in line with the defence of human rights and an alternative use of methods and sources.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir