O mundo da escola distanciada en tempos da COVID-19

Resumo

Como se viviu o primeiro mes e medio da escola na pandemia? Con preocupación, con desorientación, agardando orientacións acaídas que non chegaban... e poñendo a andar a creatividade. Un texto a modo de crónica daqueles días, que tamén serviron para espertar enerxías creativas, e non só para vivenciar problemas.

¿Cómo se vivió el primer mes y medio de escuela durante la pandemia? Con preocupación, con desorientación, esperando orientaciones apropiadas que no llegaban... y poniendo a andar la creatividad. Un texto a modo de crónica de aquellos días, que también sirvieron para despertar energías creativas, y no sólo para vivenciar problemas.

How was the first month and a half of school in the pandemic? With concern, with the lack of guidance, waiting for guidelines that did not arrive ... and awakening creativity. One as a chronicle of those days, which also it was helpful to awaken creative energies, and not only to experience problems.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir