O mañá facémolo hoxe: instrumentos político-administrativos e técnicos para a Nova Escola

Resumo

Existe un claro déficit de formulación da política educativa posible e necesaria tendo en conta os trazos do espazo social galego e a súa inserción mundial. Un déficit que se estende ao campo da xestión administrativa do sistema educativo no seu conxunto. Fronte a iso, formúlanse algunhas posibilidades doutro desenvolvemento.

Existe un claro déficit de planteamiento de la política educativa posible y necesaria teniendo en cuenta las características del espacio social gallego y su inserción mundial. Un déficit que se extiende al campo de la gestión administrativa del sistema educativo en su conjunto. Frente a ello, se plantean algunas posibilidades de otro desarrollo.

There is a clear deficit in the possible and necessary educational policy, taking into account the characteristics of the Galician social space and its global insertion. A deficit that extends to the field of administrative management of the education system as a whole. Faced with this, some possibilities of other development are proposed.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir