O impacto da migración de retorno en Galicia: Unha visión desde a pedagoxía social

Resumo

Desde finais dos 90 vénse dando un cambio nas tendencias do ciclo migratorio en Galicia, acusado polo aumento da chamada inmigración de retorno. Partindo desta realidade, o obxectivo deste traballo será propoñer un novo panorama de intervención socioeducativa que favoreza a acollida do colectivo retornado.

Desde finales de los 90 se produce un cambio de tendencias del ciclo migratorio en Galicia, acusado por el aumento de la llamada inmigración de retorno. Partiendo de esta realidad, el objetivo de este trabajo será proponer un nuevo panorama de intervención socioeducativa que favorezca la acogida del colectivo retornado.

Since the end of the 1990s there has been a change in the trends of the migratory cycle in Galicia, marked by the increase of the so-called return immigration. Therefore, the aim of this work will be to propose a new panorama of socio-educational intervention that favors the reception of the returned group.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Tea e inclusión

Banners

Compartir