O desafío da escola pública hoxe e a construción da sociedade inclusiva

Resumo

O autor, recoñecida figura pedagóxica en Francia, examina os distintos termos da cuestión tendo presente a problemática que presenta a construción da reforma pedagóxica e o que significa o espazo público como territorio social compartido.

El autor, reconocida figura pedagógica en Francia, examina los distintos términos de la cuestión teniendo presente la problemática que presenta la construcción de la reforma pedagógica y lo que significa el espacio público como territorio social compartido.

The author, a renowned educational figure in France, examines the various terms of the issue, bearing in mind the problems presented by the construction of the pedagogic reform and what public space means as a shared social territory.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir