O de Cervo, un colexio con moita arte. A biblioteca como motor creativo

Resumo

O CEIP de Cervo conta coa experiencia de varios anos de traballo utilizando a biblioteca como eixo vertebrador da vida do centro. Esta biblioteca, que definimos como inclusiva, aberta e centro creativo de metaaprendizaxe, coordina a posta en práctica dun proxecto interdisciplinario no que participa toda a comunidade educativa. Conseguimos dar continuidade ao traballo, pois de forma case natural pasamos do presencial ao virtual e da escola á familia.

El CEIP de Cervo cuenta con la experiencia de varios años de trabajo utilizando la biblioteca como eje vertebrador de la vida del centro. Esta biblioteca, que definimos como inclusiva, abierta y centro creativo de metaaprendizaxe, coordina la implementación de un proyecto interdisciplinar en el que participa toda la comunidad educativa. Conseguimos darle continuidad al trabajo, a pesar del confinamiento, pues de forma casi natural pasamos de lo presencial a lo virtual y de la escuela a la familia.

CEIP Cervo has the experience of several years of work using the library as the backbone of the centre’s life. This library, which we define as inclusive, open and a creative meta-learning centre, coordinates the implementation of an interdisciplinary project in which the whole educational community participates. We manage to give continuity to the work, as we move almost naturally from the face-to-face to the virtual and from the school to the family.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir