O COVID-19 e a educación escoalr: Unha reflexión desde os estudos de Historia da Educación

Resumo

Desde o seu cualificado observatorio, o “Centro Internacional de la Cultura Escolar”, o profesor Agustín Escolano reflexiona sobre o peso da ‘gramática da escola’ e dos ‘códigos’ que informan as materias de estudo, ao tempo que a experiencia do confinamento é ocasión de suscitar novas aprendizaxes que haberá que integrar A escola é e seguirá sendo unha axencia pública que vai máis aló dos seus dispositivos de aprendizaxe e que promove a formación da cidadanía e a cohesión da comunidade.

Desde su cualificado observatorio, el Centro Internacional de la Cultura Escolar, el profesor Agustín Escolano reflexiona sobre el peso de la ‘gramática de la escuela’ y de los ‘códigos’ que informan las materias de estudio, al tiempo que la experiencia del confinamiento es ocasión de suscitar nuevos aprendizajes que habrá que integrar. La escuela es y seguirá siendo una agencia pública que va más allá de sus dispositivos de aprendizaje y que promueve la formación de la ciudadanía y la cohesión de la comunidad.

From his qualified observatory, the “International Centre for School Culture”, Professor Agustín Escolano reflects on the weight of the “grammar of the school” and of the “codes” that inform the subjects of study, while the experience of the confinement is an occasion to awaken new learning that must be integrated. The school is and will continue to be a public agency that goes beyond its learning devices and promotes the citizenship training and community cohesion.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir