O auxe dos comunicadores como Comunicación Alternativa e Aumentativa (CAA)

Resumo

Dende os SAAC, con axuda e sen axuda, veñen pisando forte os Comunicadores Dinámicos que permiten cun sinxelo manexo amplas posibilidades de interacción comunicativa sen que o interlocutor precise dun coñecemento específico, aumentando, así, a intencionalidade comunicativa, ofrecendo interaccións máis dinámicas e mellorando as posibilidades  de desenvolvemento lingüístico.

Desde los SAAC, con ayuda y sin ayuda, vienen pisando fuerte los Comunicadores Dinámicos que permiten con un sencillo manejo amplias posibilidades de interacción comunicativa sin que el interlocutor necesite de un conocimiento específico, aumentando, así, la intencionalidad comunicativa, ofreciendo interacciones más dinámicas y mejorando las posibilidades de desarrollo lingüístico.

With and without help, AAC Dynamic Communicators are gaining around. They easily allow a wide variety of communicative interaction, in which the interlocutor does not need specific knowledge, increasing communicative intentionality, offering more dynamic interactions and increasing the possibilities of linguistic development.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Tea e inclusión

Banners

Compartir