Novo horizonte para a Escola Galega. Interrogantes… e respostas que demandan acción sindical unitaria

Resumo

Construír unha política educativa democrática e facelo desde Galicia é unha preocupación que suscita determinados puntos de vista de carácter sindical docente; entre os supostos compartidos e a diversidade de posicións.

Construir una política educativa democrática y hacerlo desde Galicia es una preocupación que suscita determinados puntos de vista de carácter sindical docente; entre los supuestos compartidos y la diversidad de posiciones.

To build a democratic educational policy and to do so from Galicia is a concern that raises certain points of view of teacher trade union character; between shared assumptions and the diversity of positions.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir