Nenas e nenos pensando as infancias. Construíndo identidades

Resumo

Na Escola Sol Ixent (Corbíns-Lleida), co alumnado do Ciclo Superior de Primaria, dedicamos o curso a pensar sobre as diferentes infancias. Primeiro dialogamos a partir dos Dereitos dos Nenos e Nenas. En segundo lugar, coa canción Ain’t Got No / I got Life, pensamos sobre o que é o fundamental para cada un de nós. Finalmente reflexionamos sobre a construción da propia identidade a partir da película A viaxe de Chihiro.

En la Escuela Sol Ixent (Corbíns-Lleida), con el alumnado del Ciclo Superior de Primaria, dedicamos el curso a pensar sobre las diferentes infancias. Primero dialogamos a partir de los Derechos de los Niños y Niñas. En segundo lugar, con la canción Ain’t Got No / I got Life, pensamos sobre lo que es fundamental para cada uno de nosotros. Finalmente reflexionamos sobre la construcción de la propia identidad con la película El viaje de Chihiro.

At Sol Ixent School (Corbíns-Lleida) with the students of the Higher Primary Cycle we dedicate the course to thinking about the different childhoods. First, we talked about Children’s Rights. Secondly, with the song Is not Got No / I Got Life, we thought about what is fundamental for each one of us. Finally, we reflected on the construction of our own identity with the movie Spirited Away.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir