Música, emocións e redes sociais: tres experiencias persoais

Resumo

Neste artigo achégase unha ollada poliédrica á vinculación da música coas emocións e as redes sociais a través de tres textos diversos elaborados por diferentes autores. Neles destácanse as potencialidades, tamén didácticas, de ferramentas como Twitch e TikTok para o ámbito musical, así como o traballo de marketing que supoñen as redes sociais para os músicos, podendo incidir mesmo no plano da saúde mental.

En este artículo se ofrece una mirada poliédrica a la vinculación de la música con las emociones y las redes sociales a través de tres textos diversos elaborados por diferentes autores. En ellos se destacan las potencialidades, también didácticas, de herramientas como Twitch y TikTok para el ámbito musical, así como el trabajo de marketing que suponen las redes sociales para los músicos, pudiendo incidir incluso en el plano de la salud mental.

This article offers a multifaceted look at the link between music and emotions and social networks through three different texts written by different authors. They highlight the potential, also didactic, of tools such as Twitch and TikTok for the musical field, as well as the marketing work that social networks entail for musicians, and may even have an impact on mental health.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Andar cos tempos das músicas

Banners

Compartir