Mudamos o currículo e o xeito de formar… e foi lindo

Resumo

Na pandemia, todas as vivencias tiveron como eixo común o medo, a incerteza e a impotencia. O principal obxectivo da educación debe encamiñarse a formar persoas competentes, por iso, dende o meu centro, entendimos que había que priorizar o benestar emocional ante o currículo. Deste xeito, traballamos para recoñecer e expresar os propios sentimentos, actuar axeitadamente en cada momento e comprender que ata nos peores momentos suceden grandes cousas.

En la pandemia, todas las vivencias tuvieron como eje común el miedo, la incertidumbre y la impotencia. El principal objetivo de la educación se debe encaminar a formar personas competentes, por eso, desde mi centro, entendimos que había que priorizar el bienestar emocional ante el curriculum. De esta manera, trabajamos para reconocer y expresar los propios sentimientos, actuar adecuadamente en cada momento y comprender que hasta en los peores momentos suceden grandes cosas.

In the pandemic, all the experiences had fear, uncertainty and helplessness as a common focus. The main objective of education should be to train capable people, so at my school, we understood that we had to prioritise emotional wellbeing rather than the curriculum. In this way, we work to recognise and express our own feelings, to act appropriately in each situation and to understand that even in the worst moments great things happen.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir