mClon: un proxecto para a educación de dentro a fóra

Resumo

mClon é un proxecto para a educación dentro do ámbito STEAM, froito dunhas necesidades que tanto teñen que ver co proceso formativo en si, como coa realidade e contexto económico e social en Galicia. Concibido dende dentro para suplir as carencias propias dos creadores, e creado para fóra co afán de axudar a aqueles que as comparten.

mClon es un proyecto para la educación dentro del ámbito STEAM, fruto de unas necesidades que tanto tienen que ver con el proceso formativo en sí, como con la realidad y contexto económico y social en Galicia. Concebido desde dentro para suplir las propias carencias de los creadores, y creado para afuera con el afán de ayudar a aquellos que las comparten.

mClon is a project for education, inside the STEAM sphere, born from the needs related to, both the educational proccess itself, and the socioeconomical context in Galicia. Conceived from within, to cover the very own needs of its creators, and created for the world, with the goal of helping those sharing them.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir