Matevisión: un proxecto para traballar probabilidade e estatística

Resumo

Nas últimas décadas, a necesidade de coñecer conceptos básicos da probabilidade e a estatística cobrou notable importancia. Isto salienta a necesidade de mellorar os procesos de ensinanza e aprendizaxe das mesmas e que teñan en conta o sentido socioafectivo cara ás matemáticas. Neste artigo presentamos una proposta en liña da Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP), a cal permite o traballo destes conceptos dunha forma efectiva e contextualizada.

En las últimas décadas, la necesidad por parte de la población de conocer conceptos básicos de la probabilidad y de la estadística cobró notable importancia. Esto enfatiza la necesidad de mejorar los procesos de enseñanzas y aprendizaje de las mismas y que tengan en cuenta el sentido socioafectivo hacia las matemáticas. En este artículo presentamos una propuesta en línea del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el cual permite el trabajo de estos conceptos de una forma efectiva y contextualizada.

In the last few decades, there has been a significant increase in the demand for the general population to understand basic concepts of probability and statistics. This highlights the need to improve the teaching and learning processes in these areas, while considering the socio-affective aspect of mathematics. In this article, we present a proposal using the Project-Based Learning (PBL) method to effectively and contextually teach these concepts.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Saúde mental e educación

Banners

Compartir