Materiais producidos en Galicia en tempos de confinamento

Resumo

O Grupo de Traballo Cavila –Nova Escola Galega– elaborou un excepcional banco de recursos arredor dos materiais didácticos elaborados durante este período en Galicia: recursos didácticos e académicos, repositorios Webs, ferramentas. A plasmación dunha creatividade social e pedagóxica que debemos considerar como panca para os novos camiños a andar entre todos e todas.

El Grupo de Trabajo Cavila –Nova Escola Galega– elaboró un excepcional banco de recursos en torno a los materiales didácticos elaborados durante este período en Galicia: recursos didácticos y académicos, repositorios Webs, herramientas. La plasmación de una creatividad social y pedagógica que debemos considerar como palanca para los nuevos caminos a andar entre todos y todas.

The Cavila-Nova Escola Galega Working Group has developed an exceptional bank of resources with regard to the didactic materials elaborated during this period in Galicia: didactic and academic resources, web repositories, tools. The shaping of a social and pedagogical creativity that we must consider as a lever for the new paths to be taken by all.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir