Materiais didácticos para alumnado con TEA

Resumo

Unha axeitada selección de materiais didácticos adecuados ás necesidades educativas do alumnado con TEA é clave para mellorar a súa atención educativa. Neste artigo cítanse e descríbense algúns dos materiais que facilitarían, xunto con estratexias pedagóxicas precisas, unha mellora da atención e da inclusión educativa do alumnado con TEA.

Una apropiada selección de materiales didácticas adecuados a las necesidades educativas del alumnado con TEA es clave para mejorar su atención educativa. En este artículo se citan y describen algunos de los materiales que facilitarían , junto con estrategias pedagógicas precisas, una mejoría de la atención e inclusión educativa del alumnado con TEA.

It is essential to select appropriate teaching materials which suit ASD students’ educational needs in order to improve their educational attention. This article quotes and describes some of those materials which would help improve ASD students’ educational inclusion and attention, with the appropriate pedagogical strategies.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Tea e inclusión

Banners

Compartir