Males de época

Resumo

A saúde mental da xuventude entrou no social para interrogar sobre a angustia, o depresivo, o corpo e o suicida. O incremento do malestar na poboación infanto-xuvenil require cautela e rigor na valoración, tempo para o traballo interdisciplinar e un enfoque integrador. A escola non debe interpretar o sufrimento psíquico na mesma forma en que o fan as institucións sanitarias, sendo un lugar de encontro co outro e co saber e recolocando o vínculo e a linguaxe, como formas prioritarias de intervención.

La salud mental de la juventud ha entrado en lo social para interrogar sobre la angustia, lo depresivo, lo corporal y el suicidio. El incremento del malestar en la población infanto-juvenil requiere precaución y rigor en la valoración, tiempo para el trabajo interdisciplinar y un enfoque integrador. La escuela no debe interpretar el sufrimiento psíquico en la misma medida que lo hacen las instituciones sanitarias, siendo un lugar de encuentro con el otro y con el saber y recolocando el vinculo y el lenguaje, como formas prioritarias de intervención.

The mental health of adolescence has entered the social sphere to question anxiety, depression, the body, and suicide. The increase in psychopathology in the child and adolescent population requires caution and rigor in assessment, time for interdisciplinary work, and an integrative approach. The school should not interpret mental suffering to the same extent that health institutions do, being a meeting place with the other and with knowledge and repositioning the link and language, as priority forms of intervention.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Saúde mental e educación

Banners

Compartir