Máis alá do bocata. A función educativa das cafeterías dos centros escolares

Resumo

As cafeterías escolares, na visión do autor, constitúen un espazo moi relevante para a convivencia nos centros e desempeñan funcións non unicamente hostaleiras. Denúnciase a concepción limitada que a Administración ten delas e analízanse de xeito crítico as mudanzas que se teñen producido nos últimos tempos no seu sistema de xestión, na medida en que tenden a asentar un modelo de convocatorias anuais, externas e centralizadas, onde a intervención e opinión dos propios centros, por medio dos seus consellos escolares, parece condenada a desaparecer.

Las cafeterías escolares, en la visión del autor, constituyen un espacio muy relevante para la convivencia en los centros y desempeñan funciones no únicamente hosteleras. Se denuncia la concepción limitada que la Administración tiene de ellas y se analizan de modo crítico los cambios que se han producido en los últimos tiempos en su sistema de gestión, desde el punto y hora en que tienden a asentar un modelo de convocatorias anuales, externas y centralizadas en el que la intervención y opinión de los propios centros, por medio de sus consejos escolares, parece condenada a desaparecer.

The school canteens, from the point of view of the author, mean a very relevant space for coexistence within the schools and perform not just functions as hotels. The limited conception that the Administration has of them is informed against and the changes that have taken place in recent times in their management system are analyzed in a critical way, from the point and time in which they trend to establish a model of annual, external and centralized calls in which the intervention and opinion from the schools, through their school councils, seems to be doomed to disappear.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Servizos complementarios

Banners

Compartir