Lectura para a saúde

Resumo

Neste artigo falamos da capacidade que ten a lectura en relación con aspectos preventivos e saudables como son: paliar a soidade, evitar pensamentos negativos e xestionar mellor as emocións. Presentamos, asemade, o Centro Médico de Asistencia Lectora (CMAL) do CPI O Rosal e a iniciativa da Bibliosaúde, un proxecto promovido pola Axencia de Coñecemento en Saúde e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, que conta cun total de 142 libros recomendados por profesionais da saúde mental, expertos en literatura e pacientes. O obxectivo é reivindicar a lectura na escola como un recurso imprescindible para coidar e acompañar o benestar emocional do noso alumnado.

En este artículo hablamos de la capacidad que tiene la lectura en relación con aspectos preventivos y saludables como son: paliar la soledad, evitar pensamientos negativos y gestionar mejor las emociones. Presentamos, además, el Centro Médico de Asistencia Lectora (CMAL) del CPI O Rosal y la iniciativa de Biliosaúde, un proyecto promovido por la Agencia de Conocimiento en Salud y la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, que consta de un total de 142 libros recomendados por profesionales de la salud mental, expertos en literatura y pacientes. El objetivo es reivindicar la lectura en la escuela como un recurso imprescindible para cuidar y acompañar el bienestar emocional de nuestro alumnado.

In this article we talk about the capacity of reading in relation to preventive and healthy aspects such as: alleviating loneliness, avoiding negative thoughts and better managing emotions. We also present the Medical Center for Reading Assistance (CMAL) of the CPI O Rosal and the Biliosaúde initiative, a project promoted by the Health Knowledge Agency and the Ministry of Health of the Xunta de Galicia, which consists of a total of 142 books recommended by mental health professionals, literature experts and patients. The aim is to vindicate reading at school as an essential resource to care for and accompany the emotional well-being of our students.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Saúde mental e educación

Banners

Compartir