Lecer inclusivo no recreo. Programa patios y parques dinámincos®

Resumo

Patios e Parques Dinámicos é un programa de Inclusión Social a través do xogo en contextos de lecer que se basea en tres premisas que teñen que darse xuntas: presenza de todo o alumnado, participación libre con acompañamento ou non por parte do equipo de mediadores do xogo, en función das necesidades de apoio do alumnado, e disfrute a través de actividades lúdicas, creativas e sensoriais motivadoras.

Patios y Parques Dinámicos es un programa de Inclusión Social a través del juego en contextos de ocio que se basa en tres premisas que tienen que darse juntas: presenza de todo el alumnado, participación libre con acompañamiento o no por parte del equipo de mediadores de juego, en función de las necesidades de apoyo del alumnado, y disfrute a través de actividades lúdicas, creativas y sensoriales motivadoras.

Patios y Parques Dinámicos is a programme of Social Inclusion through play in leisure contexts. It is based on three premises that must occur together: presence of all students, free participation with or without accompaniment by the team of play mediators depending on the students’ support needs, and enjoyment through playful, creative and sensory motivating activities.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Tea e inclusión

Banners

Compartir