Interxeracionalidade como recurso educativo

Resumo

As relacións interxeracionais son beneficiosas para calquera grupo etario, porque é un proceso de relación e de retroalimentación constantes xa que cruzan as barreiras idadistas, da xuvenofobia ou do adultocentrismo, facilitando a cohesión social e o desenvolvemento persoal e comunitario. É un recurso válido para desenvolver procesos de ensino-aprendizaxe, formais e non formais, centrados na educación e a aprendizaxe ao longo da vida, a innovación e o emprendemento se cremos nas súas posibilidades.

Las relaciones intergeneracionales son beneficiosas para cualquier grupo etario, porque es un proceso de relación y de retroalimentación constantes ya que cruzan las barreras edadistas, de la juvenofobia o del adultocentrismo, facilitando la cohesión social y el desarrollo personal y comunitario. Es un recurso válido para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, formales y no formales, centrados en la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida, la innovación y el emprendimiento si creemos en sus posibilidades.

Intergenerational relationships are beneficial for any age group, because it is a process of constant relationship and feedback as they cross age barriers, youth-phobia or adult-centrism, facilitating social cohesion and personal and community development. It is a valid resource to develop teaching-learning processes, formal and non-formal, focused on education and lifelong learning, innovation and entrepreneurship if we believe in its possibilities.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Interxeracionalidade

Banners

Compartir