Innovación: adaptabilidade ou emancipación?

Resumo

As aulas están en movemento. Podemos apreciar moi diversas innovacións metodolóxicas e organizativas. Debemos preguntarnos: responden a un principio de emancipación crítica e cívica en favor dun horizonte social democrático ou obedecen a razóns de mercado?

Las aulas están en movimiento. Podemos apreciar muy diversas innovaciones metodológicas y organizativas. Debemos preguntarnos: ¿responden a un principio de emancipación crítica y cívica en favor de un horizonte social democrático u obedecen a razones de mercado?

The classrooms are in motion. We can appreciate many different methodological and organizational innovations. Faced with this, we must ask ourselves: do they respond to a principle of critical and civic emancipation in favour of a democratic social horizon or do they comply market reasons?

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir